Konsultation & Föreläsningar

Konsultationer

 

Handledning och Chef-coaching

Även kostnadseffektiva videomöten t ex via Skype

 • Verksamhets- och kollegiehandledning
 • Neuropsykologisk handledning (även via t ex Skype eller Messenger)
 • Test & administrationsmetodik
 • Chef-coaching (enskilt eller grupp)
 • Extern PTP-handledning

 

Handledning av personalgrupper

 • Personal vid gruppbostäder och daglig verksamhet
 • Personal inom särskola

 

Utredningar

 • Neuropyskologisk testning
 • Neuropsykiatriska utredningar (t ex autism, intellektuella funktionsnedsättningar, ADHD)
 • Personkretsutredningar (LSS)
 • Demensutredningar vid intellektuella funktionsnedsättningar
 • Second opinion

 

Intyg

 • Kognitiv funktionsnivå
 • Intelligenstestning

 

HR och rehabfrågor

 • Konsultativt expertstöd av erfarna HR-specialister vid komplicerade personalärenden

 

 

 

Föreläsningar & Utbildningar

 

 • Neuropsykologi
 • Emotionspsykologi
 • Exekutiva funktionsnedsättningar
 • Utredningsmetodik
 • Neuropsykiatri
 • Autism, ADHD
 • Neuropsykiatrisk utredningsmetodik
 • Intellektuella funktionsnedsättningar
 • Svagbegåvning
 • Personkretsutredningar

 

 • Problemskapande beteende och bemötande hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar

 

 • Neuropsykoterapi (NPT)

 

 • Åldrande och demensutredningar vid intellektuella funktionsnedsättningar
 • Kartläggningsinstrumentet Tidiga Tecken - se denna länk: Tidiga Tecken

 

 

 

Bokningar och offerter via barry.karlsson[at]op-konsult.se eller formuläret nedan.

 
Handledning
Handledning via t ex Skype
Föreläsning / utbildning
HR-frågor
Utredningar
Andra frågor
 
 
 Copyright © OP-konsult AB 2018