- Sanning och lögn

Sanning och lögn 

Sanning, lögn eller alternativa fakta.

Vem äger sanningen?Together with the other Dostoevsky portrays in all his novels, the storyline of the Karamazov-family is one of my absolute favorite. This cascade of externalized mind over mood positions and disparate ideas, thoughts and presumptions given the characters are just amazing.


In this novel the Fyodor Dostoevsky figure, the buffoon, Fyodor Pavlovich Karamazov, the brothers Karamazov's father is as mad and dangerous as a caricature of a well known political leader.


Starets (wise elder monk) Zosima told FPK: “The man who lies to himself and listens to his own lie comes to such a pass that he cannot distinguish the truth within him, or around him, and so loses all respect for himself and for others. And having no respect he ceases to love, and in order to occupy and distract himself without love he gives way to passions and course pleasures, and sinks to bestiality in his vices, all from continual lying to other men and to himself. The man who lies to himself can be more easily offended than anyone. You know it is sometimes very pleasant to take offense, isn’t it? A man may know that nobody has insulted him, but that he has invented the insult for himself, has lied and exaggerated to make it picturesque, has caught at a word and made a mountain out of a molehill – he knows that himself, yet he will be the first to take offense, and will revel in his resentment till he feels great pleasure in it, an so pass to genuine vindictiveness.” (p.36 in the Dover edition).”


Biktfadern Zosima säger till FPK: ”Den som ljuger inför sig själv och lyssnar till sen egen lögn kommer fram till att han inte kan urskilja någon sanning hos sig själv eller runtomkring sig och förlorar aktningen både för sig själv och för andra. Och den som inte hyser aktning för någon kan inte längre älska någon och för att sysselsätta och förströ sig, när man inte har kärlek, ger man sig hän åt lustar och grova utsvävningar och förfäras och förråas i sina laster och allt detta på grund av att man ständigt ljuger både för andra människor och för sig själv. Den som ljuger för sig själv känner sig också mera förorättad än andra. Att känna sig förorättad kan ju ibland vara mycket behagligt, inte sant? Och även om jag vet att det inte är någon som har förorättat mig och att det är jag själv som hitta på denna förolämpning och smyckat ut den med lögner och bättrat på den med för att göra bilden tydligare, märkt ord och gjort ett berg av en liten ärta, och även om jag själv vet detta, är jag ändå själv den förste att bli förolämpad och blir så förolämpad att det känns behagligt, jag rentav förnimmer förolämpningen med stort välbehag och just härigenom leder det till verklig fiendskap.” (s 54 i Stefan Dahls översättning).
1. I huvet på en lögnare. Vad är lögn och vad innebär det egentligen att leva ett "sant" liv. Är Dostojevskijs biktfader Zosima helt ute och cyklar? I jakten på "sanningen" diskuteras i dagens Kropp & Själ, tisdag 28 april, sanning, lögn, evidens och fejk news. Gäster: Åsa Wikforss, Björn Thuresson och Johan  Eriksson.  https://sverigesradio.se/avsnitt/14883582. Vad är sanning och vad är lögn. Vilken roll spelar den vita lögnen. Behövs ett visst måtta av förnekelser. Är det bra att alltid säga sanningen. Kan sanningen vara okontrollerbart sårande och irreversibel kränkande? Eller är sanningen revolutionär och ett villkor för ett demokratiskt transparent samhälle med minimerat maktmissbruk. Detta är några av frågorna som diskuteras av Torbjörn Tännskö och Elena Namli i Filosofiska rummet.  https://sverigesradio.se/avsnitt/1455910


Vems sanning är det vi talar om? Finns det en objektiv essensiell "sanning" (Platon)? Eller skapar du dig din sanning (Richard Rorty)? Finns det i så fall kluster av sanningar för olika sociala grupper?Litteratur


Skirbekk, G. (red) (2004). Striden om sanningen - med bidrag av Richard Rorty, Jürgen Habermas, Albrecht Wellmer & Karl-Otto Apel. Bokförlaget Daidalos.


Bornemark, J.


Wikforss, Å.


Åsa Wikforss                       Jonna Bornemark

 Foto: Christer Sturmark                    Foto: Sofia Runarsdotter


Förnuft och känsla. Jonna Bornemark och Åsa Wikforss samtalar i Filosofiska rummet i maj 2020. Hur sker kunskapsutveckling? Vilken roll spelar intuitionen? Är vi i grunden nyfikna varelser som söker kunskap, eller försöker vi bara bekräfta förutfattade meningar. Är känslor vägledande? Eller miss-visande? Hur skapar vi ett bra debattklimat. Hur ändrar man en uppfattning? Hur respekterar vi andras avvikande uppfattningar? Kan man ändra på någons benhårda känslomässiga övertygelse. https://sverigesradio.se/avsnitt/1503136


Copyright © OP-konsult AB 2020