Blogg texter och recensioner

Blogg


Texter & recensioner om neurovetenskap, humanism, kultur, kunskapsutveckling och forskning


Ett urval texter från de senaste åren. Högt och lågt. Ibland med längre analyser och eftertanke. Ibland bara med stundens ingivelse. Urvalet speglar kunskapsintressen alltifrån neurovetenskaplig forskning till kulturella fenomen i samtiden. 


Synpunkter publiceras inte någonstans - du är helt anonym.