Bokförlag

Klicka för förstora

Författare: Barry Karlsson

Trådinbunden, 280 sidor illustrerad

Bokförlag: OP-konsult AB

 

Pris c:a 349 kr kan beställas till exempel via Adlibris eller Bokus

 

 

Denna skrift är ett kompendium i bokform som sammanfattar en serie föreläsningar på temat neuropsykoterapi. Boken presenterar de viktigaste teorierna inom emotions- och minnesforskning. Den diskuterar medvetande och för första gången på svenska hur kunskap om minneslagring och rekonsolidering kan vara viktiga ledtrådar i ett psykoterapeutiskt förändringsarbete. Boken visar också att neuropsykologi och filosofi bör ha mer utrymme för att utveckla all psykoterapi.


När vi diskuterar psykoterapi bör vi samtidigt diskutera medvetande. All psykoterapi tar sin utgångspunkt i just medvetande: om hur vi återger våra minnen och upplevelser; hur vi berättar om våra livs-händelser; hur vi förhåller oss till förväntningar och farhågor; hur vi dansar våra liv. Denna process är också högaktuell inom minnes- och emotionsforskning: hur utvecklas och lagras minnen?; hur förändras en upplevelse? Det är viktigt att försöka förstå hur bio-logiska och kemiska processer samverkar med den levande indi-videns strävan att fortsätta leva. Det är en intressant fråga att försöka förstå hur molekylära minnesprocesser samverkar med personliga upplevelser och möjligheten till förändring.


Neurovetenskap kan integreras i alla psykoterapeutiska program och hur människans centrala och perifera nervsystem samverkar och strävar efter homeostas. Hur perception, interoception och minnen kontinuerligt predicerar skillnader. Hur subjektiva upplevelser, via molekylära processer, skapar medvetna tankar och förväntningar.


Varje psykoterapi måste dessutom vara kalibrerad till individuella kognitiva funktionsnivåer. Detta som vi ibland klumpigt kallar för "begåvningsnivå" och "emotionell mognad", men som också har en neurofilosofisk och existentiell bäring: att möta varje människa där hon är. Personcentrering motverkar det alienerande bortseendet av relationen, detta är en fråga som är extra viktig vid neuro-psykologiska utredningar; därför ingår ett avslutande kapitel om så kallade terapeutiska utredningar.


Boken vänder sig till studenter och upplysta lekmän.

Frågeformuläret BIF

BETEENDESKATTNING AV

INTELLEKTUELL FUNKTIONSNIVÅ

Ladda ner broschyren om Neuropsykoterapi