Referenser

Referenser


Medlemsskap

 • Sveriges Psykologförbund
 • Sveriges Neuropsykologers Förening (SNPF)
 • Habiliteringspsykologernas Yrkesförening (POMS)
 • Psykologföretagarna i Sverige AB
  • Ansvarsförsäkring, patientförsäkring, patientolycksfallsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, mm (länk: Psykologföretagarna)


Ideella föreningar och internationellt

 • Psykologialumnerna vid Uppsala universitet
 • Riksförbundet FUB
 • International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities (IASSIDD)


Tidigare psykologanställningar och uppdrag

 • Psykiatriska kliniken, KSS, Skövde (PTP)
 • Nacka-Värmdö Psykiatriska Sektor, SLSO, Sthlm
 • Neurologiska kliniken, Stora Sköndals Sjukhus, Sthlm
 • Hälsa och habilitering, Region Uppsala
 • Konsultuppdrag inom en rad verksamheter


Aktuellt