- Prediktionspsykologi

Andy Clark:


The Experience Machine

How Our Minds Predict and Shape RealityDet här är en kort redigerad Facebooktext

från 5 januari, 2024. 


Den empiriska forskningen på prediktionspsykologi har egentligen pågått åtminstone sedan Helmer von Helmholtz' tid på 1800-talet. Men ska man backa bandet ytterligare kan vi lätt landa även på Platons grottliknelse..., den här boken av Andy Clark lyfter kunskapshorisonten över vad även Edmund Husserl eller Franz Brentano någonsin kunnat spekulativt kunna föreställa sig i sin fenomenologiska kunskapsteori.


Andy Clark fyller på med valda delar av den senaste neurovetenskapliga forskningen huruvida cerebrala och interoceptiva prediktiva system styr vår verklighets-uppfattning. Vi är, i och med landvinningarna inom deep learning, ställda inför en psykologisk game changer: en ny tidsålder, som tar oss från "reaktionspsykologi" till "prediktionspsykologi" och med en växande kunskap hur det går att utforma nya effektiva psykoterapeutiska modeller.


Diskuterar man prediktionsteori utifrån en medvetande-filosofi måste man uppenbart också diskutera den fysiska kroppens perceptions- och informationsvägar! Andy Clark nämner förvisso allostasis såsom en fysiologisk reglerings-mekanism med kroppens och hjärnans förmåga att tolka och koordinera yttre signaler med inre kroppsliga förändringar genom neurotransmittorer, hormoner och andra signal-mekanismer. Men det blir lite svepande och som en del av de interoceptiva, proprioceptiva och perceptuella systemen, som han heller inte går in i detalj, eller på molekylär nivå, även om han, som sagt lite svepande, refererar dithän. Detta gör att allostas-homeostas begreppet blir lite väl restriktivt, tyvärr nästan nonchalant behandlat.


I stället refererar han i några stickspår till begreppet "body budgeting" utifrån Lisa Feldman Barrett, hon som ju lånat begrepp från diverse olika håll, inte minst utifrån Peter Sterlings och Joseph Eyer texter (länk till Wikipedia).


Men den här boken är ingen vetenskaplig avhandling, utan en populärvetenskaplig bok med fokus på medvetande och prediktion, så i ljuset av syftet med boken, är den både välskriven och tydligt läsvärd.