- Beethoven

Beethoven – The Relentless Revolutionary

John Clubbe


Juni, 2022


Det här är en annorlunda biografi över Beethoven (1770-1827) och i ett socialhistoriskt sammanhang. Det är förstås mycket om musik, men merparten av texten snurrar runt den revolutionära tiden mellan 1789 och 1815, som sammanfattas av ett helt annat namn, nämligen: Napoleon Bonaparte; och den franska revolutionen. Det är senupplysningstid och adelns och aristokratins reaktionära kamp att återta sitt inflytande i Frankrike. Upproren runt. Och alla krig. Och om monarkiernas anemi i Österrike under Habsburgarna, och Preussen, och en släng till Bernadotte som efter sina militära framgångar till slut hamnade i Sverige och ironiskt bidrog till den begynnande demokratiska parlamentarismen och demonteringen av de konstitutionella monarkierna i Norden. 

  

Beethoven framstår i boken som den musikaliska gigant han är, och som med sin musik abstrakt förkroppsligar det som inte går att säga med ord. Eller som man av censuren inte får uttrycka. Musikens makt. Det sublima, såväl som det bombastiska, såväl det rationella apolliniska, såväl det livsbejakande dionysiskt extatiska. Det bohemiska fritänkandet. Musik som associerar lågmält eller högljutt som avbryts och bryts och återvänder i ständigt i nya variationer, som kämpande frihetshjältar, internaliserat exponerat och ohämmat och skört. Repetitivt. Längtande och ursinnigt förbannat. Kreativt. Ännu idag: helt osannolik musik. Hur kan sådan musik över huvud taget skapas?

 

Kanske förstår man mer om därtiden än om Beethoven, men jag blev mycket tagen av att läsa denna bok.Clubbe, J. (2019) Beethoven – The Relentless Revolutionary. Norton, US.