- Brainscapes

Brainscapes - The warped, wondrous maps     written in your brain - and how they guide you


av Rebecca Schwarzlose

Houghton publ. (2021).


Oktober, 2021

BRAINSCAPES av Rebecca Schwarzlose (som är neurovetare och PhD vid Washington University) är en populär-vetenskaplig genomgång av "brainscapes" för upplysta lekmän. Boken är teknisk ibland, och har man läst en gnutta neuropsykologi, är det kanske inte så mycket nytt under solen. Men boken är mycket välskriven och informativ och intressant.


Boken sveper över i huvudsak sensoriska och perceptuella system, och hur hjärnan använder neurala nätverk för att tolka och konstruera meningsfull information. På omslagets baksida är boken rekommenderad av fyra välrenommerade forskare (Dehane, Feldman-Barrett, LeDoux och Graziano), vilket förstås är lite förförande...


Behållningen med boken är en flyhänt beskrivning av korrelaten mellan beteende och neurala nätverk - både lättillgängligt och pedagogiskt. Bra, förenklat och ibland nördigt.


Schwarzlose, R. (2021). Brainscapes: The Warped, Wondrous Maps Written in Your Brain - And How They Guide You, Houghton, Boston, US.