- Foucault

Vansinnets historia

En musikalisk fantasi över
Michel Foucaults tid i Uppsala


(2022-04-01)


"Vansinnets historia" av Michel Foucault, ofta

aktuell. Nu även som kreativ sång-teater-

föreställning i regi av Emma Roswall

på Uppsala Stadsteater.


En snabb ppt-skiss efter föreställningen:


Är detta ditt sista filosofiska studentikosa middagssamtal: ”Står glaset på bordet?”


…pass på innan du antingen blir inspärrad, lobotomerad eller geniförklarad.


Materialismen pånyttfödd i 1600-talets idealistiska monader och det inifrån kommande äkta, genuina, det levande – som inte går att mäta. Gud är död, och Nietzsche lever i den nya objektivitetstangon.


Talar vi med varandra eller förbi varandra? Delar vi över huvud taget samma verklighet? Tänkandet styrs av språkliga och kulturella maktstrukturer.


Diskurser i pluralis! Förändrande kontraster i rörelse mitt framför näsan som visar dolda strukturer – ”sanningar” som avgörande för det meningsbärande…


Sjung – låt inte tråkigheten döda dig!

Lev, dansa och utmana! Rör på dig!