Specialistutredningar

Neuropsykologiska utredningar


   

  • Neuropsykiatri (ADHD, AST) och personkretsutredningar, pris cirka 30.000 kr
   • Vid dessa utredningar bör det finnas en aktuell eller planerad läkarbedömning med provtagning för god somatisk hälsa.


  • Hjärnskadefrågor
  • Försäkringsfrågor


  • IQ s.k. intelligenstestning, pris 15.000 kr inklusive moms (endast svensktalande, tidsåtgång c:a 4 timmar)
   • WAIS-IV komplett
   • CPT-3
   • WCST
   • Feedback: Skriftlig dokumentation


   Utredningarna genomförs i Uppsala med uppdaterade och evidensbaserade observationsinstrument; om på hemorten så tillkommer resekostnader.


   Priserna är momsfria om utredningen kan definieras som en del av hälso- och sjukvård, i övriga fall tillkommer 25% moms.


    

    Förfrågningar via email barry.karlsson[at]op-konsult.se eller formuläret nedan

    
   ADHD
   Autism
   Hjärnskada
   Försäkringsärende
   Arbetsförmåga (HR-frågor)
   Personkretsutredning, tex intellektuell funktionsnedsättning
   IQ (intelligenstestning)
   Övrigt