Litteratur

Litteratur

 

 

 

 

 

Några gamla och nya texter som jag just nu arbetar med på olika sätt:

 

 

Audi, R. (2011). Epistemology – a contemporary introduction to the theory of knowledge. Routledge.

 

Bornemark, J. (2017). Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världherravälde. Volante Förlag.

 

Brown, T.A. (2016). Gene Cloning and DNA Analysis - An Introduction. John Wiley & Sons Inc

 

Buber, M. (1994). Jag och du. Dualis förlag.

 

Chalmers, A.F. (1999). Vad är vetenskap egentligen? (3e upplagan). Doxa.

 

Chalmers, D.J. (2010). The Character of Consciousness. OUP.

 

Dahlén, M., Geels, A., Hammer, O., Hornborg, A-C., & Larhammar, D. (2013). Mystik och andlighet: kritiska perspektiv. Dialogos förlag.

 

Dawkins, R. (1976). Den Själviska Genen. Tiden förlag.

 

Evers K, Changeux J-P. (2016). Proactive epigenesis and ethical innovation. A neuronal hypothesis for the genesis of ethical rules, EMBO Reports, 17 (10): 1361-1364.

 

Fodor, J. (1983). The Modularity of Mind: An Essay on Faculty Psychology. MIT Press.

 

Graziano, M.S.A. (2013). Consciousness and the Social Brain. OUP.

 

Gärdenfors, P. (2017). Den svåra konsten att se sig själv. Natur & Kultur.

 

Harris, S. (2012). The Moral Landscape. Black Swan.

 

Haw, M. (2006). Middle World - The Restless Heart of Matter and Life. Palgrave Macmillan.

 

Jonsson, U. (2018). Med tanke på tron - en introduktion till fundamentalteologin. Band 1, Naturlig teologi. Artos & Norma Bokförlag.

 

Kurzweil, R. (2005). The Singularity Is Near - When humans transcend biology. Duchworth.

 

LeDoux, J.E. (2015). Anxious – the modern mind in the age of anxiety. Oneworld publ.

 

LeDoux, J.E., & Mobbs, D. ed. (2018). Survival circuits. Current Opinion in Behavioral Sciences. vol 24.

https://www.sciencedirect.com/journal/current-opinion-in-behavioral-sciences/special-issues

 

Metzinger, T. (2010). The Ego Tunnel - The Science of the Mind and the Myth of the Self. Basic Books.

 

Popper, K.R. & Eccles, J.C. (1977). The Self and Its Brain. Springer.

 

Quine, W.V. (1992). Strävan efter sanning. Bokförlaget Nya Doxa.

 

Sapolsky, R.M. (2018). Varför vi beter oss som vi gör - biologin bakom människans bästa och sämsta sidor. Natur & Kultur.

 

Strawson, G. (2017). A hundred years of consciousness. Isaiah Berlin Lecture, Wolfson College, Oxford, May 25.

 

Tegmark, M. (2017). Liv 3.0. - att vara människa i den artificiella intelligensens tid. Volante.

 

Törneke, N. (2014). Relationsinramningsteori - teori och klinisk tillämpning. Studentlitteratur.

 

Wikforss, Å. (2017). Alternativa fakta – om kunskapen och dess fiender. Fri tanke förlag.

 

Wilkinson, L., & Davies, W. ed. (in progress feb 2019). Genetic Imprinting and behaviour. Current Opinion in Behavioral Sciences (vol 25). https://www.sciencedirect.com/journal/current-opinion-in-behavioral-sciences/special-issues

 

Wittgenstein, L. (2012). Filosofiska undersökningar. Thales.Copyright © OP-konsult AB 2018